Refine your search

Information literacy
ePortfolio
Creativity and innovation
Autonomous learning
Communication and collaboration


Teacher Assessment
Student self-assessment
Student peer-assessment


Video
Text/Html
Image/Photo
Pdf
Document
Presentation


Physical education
Natural science
History
Mathematics
Chemistry
Foreign language
Home economics
Computer science
Biology
Music
Geography
Business Studies
Official language
Health education
Art
Physics
Design and techonology


Lower secondary
Lower primary
Upper primary
Upper secondary


06-09
09-12
12-15
15-18

EL
SL
ES
RU
EN
EE
FR
LT
HR
BE
IE
FI

Search Results

(17 Results Found)
Per Page:
Sort by:

Καρτέλες αυτοαξιολόγησης ρόλων παίκτη και διαιτητή-Φυσική Αγωγή

Οι δύο αυτές καρτέλες μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς αυτοαξιολόγησης των μαθητών σχετικά με το ρόλο τους ως παίκτες και ως διαιτητές σε παιχνίδια άμυνας και επίθεσης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. 

Language: Greek
Media: Document
Subject Area: Physical education
Author of resource: Φωτεινή Μασσού, Κστ' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού- Παναγίας Τριχερούσας

Kako spreten/-na sem pri veščini dela z izbranim virom - slovarjem?

Orodje omogoča učencem oceno njihove veščino uporabe slovarjev pri učenju nemščine ter možnost za izboljšanje veščine.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Foreign language
Author of resource: Jasmina Velikanje (Gimnazija Idrija)

Ali sem napredoval pri kritičnem mišljenju?

Orodje je namenjeno preverjanju napredovanja pri razvijanju veščine kritičnega mišljenja.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Geography
Author of resource: Marjeta Teraž (OŠ Sava Kladnika Sevnica)

How often do you take these roles?

S pomočjo lista za samoevalvacijo učenec ugotavljajo katere vloge največkrat zavzamejo pri svojem delu v skupini in kako to posredno vpliva na delo skupine.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Foreign language
Author of resource: Nela Bejat Kranjc (OŠ Pod Goro)

Kaj vem o atomu?

Orodje je bilo oblikovano pri pouku kemije in je namenjeno učencem za ugotavljanje njihovega predznanja o zgradbi atoma.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Chemistry
Author of resource: Eva Merhar (OŠ Stara Cerkev

Kako bom dosegel/-la zastavljene cilje glede veščine dela z viri

Učenec s pomočjo orodja načrtuje strategije za doseganje zastavljenih ciljev, s katerimi bo izboljšal svojo veščino dela z viri.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Natural science , History , Chemistry , Foreign language , Computer science , Biology , Geography , Official language , Physics
Author of resource: Alja Pešak (OŠ Matije Čopa, Kranj)

Kako spodbujati razvoj mišljenja

Orodje je namenjeno spodbujanju razvoja kritičnega mišljenja pri učenju.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Physical education , Natural science , History , Mathematics , Chemistry , Foreign language , Home economics , Computer science , Biology , Music , Geography , Official language , Health education , Art , Physics , Design and techonology
Author of resource: Andreja Sever (OŠ Franceta Prešerna Črenšovci)

Postavljanje hipotez

Orodje za izboljšanje veščine postavljanja hipotez je namenjeno učencem za pridobivanje novega znanja, samoevalvacijo in nadaljnjega razvijanja veščine.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Natural science , History , Chemistry , Biology , Geography , Physics
Author of resource: Janina Žorž (Gimnazija Nova Gorica)

Semafor

Delovni list za samoevalvacijo je bil oblikovan pri pouku slovenščine in omogoča učencu vrednotenje lastnega dela.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Official language
Author of resource: Marijana Klemenčič Glavica (Gimnazija Bežigrad)

Vrednotim svoje delo z viri pri pouku

Orodje je oblikovano tako da učence spodbuja k razvijanju njihove veščine dela z viri in s tem bolj uspešne in učinkovite uporabe virov pri pouku s pomočjo samoevalvacije in povratnih informacij.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Natural science , History , Chemistry , Foreign language , Computer science , Biology , Geography , Official language , Physics
Author of resource: Milijana Vrhovac (OŠ Matije Čopa Kranj)
PROJECT FUNDING
Eu
          
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The ATS2020 project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
CONTACT US
 Cyprus Pedagogical Institute
     40 Macedonia Avenue, 2238 Latsia
     P.O.Box 12720, 2252 Nicosia, Cyprus
  info@ats2020.eu
  +357 22 402300