Refine your search

Information literacy
ePortfolio
Creativity and innovation
Autonomous learning
Communication and collaboration


Teacher Assessment
Student self-assessment
Student peer-assessment


Video
Text/Html
Image/Photo
Pdf
Document
Presentation


Physical education
Natural science
History
Mathematics
Chemistry
Foreign language
Home economics
Computer science
Biology
Music
Geography
Business Studies
Official language
Health education
Art
Physics
Design and techonology


Lower secondary
Lower primary
Upper primary
Upper secondary


06-09
09-12
12-15
15-18

EL
SL
ES
RU
EN
EE
FR
LT
HR
BE
IE
FI

Search Results

(33 Results Found)
Per Page:
Sort by:

Kaj vem o atomu?

Orodje je bilo oblikovano pri pouku kemije in je namenjeno učencem za ugotavljanje njihovega predznanja o zgradbi atoma.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Chemistry
Author of resource: Eva Merhar (OŠ Stara Cerkev

Kako bom dosegel/-la zastavljene cilje glede veščine dela z viri

Učenec s pomočjo orodja načrtuje strategije za doseganje zastavljenih ciljev, s katerimi bo izboljšal svojo veščino dela z viri.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Natural science , History , Chemistry , Foreign language , Computer science , Biology , Geography , Official language , Physics
Author of resource: Alja Pešak (OŠ Matije Čopa, Kranj)

Kako sem sodeloval v skupini in kaj sem prispeval k oblikovanju predloga?

Z orodjem učenci razvijajo sposobnost sodelovanja in komuniciranja pri delu v skupini.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Geography
Author of resource: Tjaša Bevc (OŠ Ruše)

Kako spodbujati razvoj mišljenja

Orodje je namenjeno spodbujanju razvoja kritičnega mišljenja pri učenju.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Physical education , Natural science , History , Mathematics , Chemistry , Foreign language , Home economics , Computer science , Biology , Music , Geography , Official language , Health education , Art , Physics , Design and techonology
Author of resource: Andreja Sever (OŠ Franceta Prešerna Črenšovci)

Merim in se gibljem

Orodje je namenjeno dijakom za vrednotenje uspešnosti pridobljenega znanja skozi celotno šolsko leto.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Physics
Author of resource: Miran Tratnik (Gimnazija Nova Gorica)

Ocenjevalni kriterij za zgodovinsko domače branje

Orodje predstavlja ocenjevalni kriterij za zgodovinsko domače branje, ki je bilo oblikovano za ocenjevanje doseženega znanja dijakov.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: History
Author of resource: Špela Frantar (Gimnazija Bežigrad)

Pogajalni pogovor

Vprašalnik lahko uporabimo kot pripomoček za podajanje povratne informacije (učitelja ali sošolca) po izkušnji učenčevega komuniciranja.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Official language
Author of resource: Gabi B. Blokar (OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica)

Postavljanje hipotez

Orodje za izboljšanje veščine postavljanja hipotez je namenjeno učencem za pridobivanje novega znanja, samoevalvacijo in nadaljnjega razvijanja veščine.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Natural science , History , Chemistry , Biology , Geography , Physics
Author of resource: Janina Žorž (Gimnazija Nova Gorica)

Semafor

Delovni list za samoevalvacijo je bil oblikovan pri pouku slovenščine in omogoča učencu vrednotenje lastnega dela.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Official language
Author of resource: Marijana Klemenčič Glavica (Gimnazija Bežigrad)

Vrednotim svoje delo z viri pri pouku

Orodje je oblikovano tako da učence spodbuja k razvijanju njihove veščine dela z viri in s tem bolj uspešne in učinkovite uporabe virov pri pouku s pomočjo samoevalvacije in povratnih informacij.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Natural science , History , Chemistry , Foreign language , Computer science , Biology , Geography , Official language , Physics
Author of resource: Milijana Vrhovac (OŠ Matije Čopa Kranj)
PROJECT FUNDING
Eu
          
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The ATS2020 project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
CONTACT US
 Cyprus Pedagogical Institute
     40 Macedonia Avenue, 2238 Latsia
     P.O.Box 12720, 2252 Nicosia, Cyprus
  info@ats2020.eu
  +357 22 402300