Author of resource:
Nela Bejat Kranjc (OŠ Pod Goro)

Keywords:
competences & skills formative assessment self-assessment

Resource Viewed:
776 View

Language:
SL

Age Group:
12-15, 09-12

Education Level:
Upper primary

Focus:
Autonomous learning, Communication and collaboration

Media Format:

Subject Area:
Official language

Resource Use:
Student self-assessment

Use of Terms:
Free to use, share or modify

How often do you take these roles?

Category:
Scaffolding Tools

Published Date of resource:
28 lst_Sep 2017

Share to:
Učenci pri delu v skupini zavzemajo različne vloge, tako pozitivne kot negativne. S pomočjo samoevalvacijskega lista učenec ugotovi katere največkrat zavzame pri delu v skupini. S pomočjo te samoevalvacije pridobi tudi vpogled na kakšen način s svojo vlogo prispeva k uspešnosti dela skupine.
File Name
File type
How often do you take these roles?
pdf

Kako spodbujati razvoj mišljenja

Orodje je namenjeno spodbujanju razvoja kritičnega mišljenja pri učenju.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Physical education , Natural science , History , Mathematics , Chemistry , Foreign language , Home economics , Computer science , Biology , Music , Geography , Official language , Health education , Art , Physics , Design and techonology
Author of resource: Andreja Sever (OŠ Franceta Prešerna Črenšovci)

Vrstniške povratne informacije

Delovna lista sta namenjena dajanju vrstniških povratnih informacij po opravljenem nastopu skupin na predhodno oblikovanih kriterijev uspešnosti za nastopanje.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Author of resource: Maja Urlep (Srednja ekonomska šola Maribor)

Pogajalni pogovor

Vprašalnik lahko uporabimo kot pripomoček za podajanje povratne informacije (učitelja ali sošolca) po izkušnji učenčevega komuniciranja.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Official language
Author of resource: Gabi B. Blokar (OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica)
PROJECT FUNDING
Eu
          
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The ATS2020 project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
CONTACT US
 Cyprus Pedagogical Institute
     40 Macedonia Avenue, 2238 Latsia
     P.O.Box 12720, 2252 Nicosia, Cyprus
  info@ats2020.eu
  +357 22 402300