Author of resource:
Gabi B. Blokar (OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica)

Keywords:
autonomous learning competences & skills cooperation evaluation formative assessment self-assessment

Resource Viewed:
1303 View

Language:
SL

Age Group:
12-15, 09-12

Education Level:
Upper primary

Focus:
Communication and collaboration

Media Format:

Subject Area:
Physics

Resource Use:
Student peer-assessment

Use of Terms:
Free to use, share or modify

Pogajalni pogovor

Category:
Scaffolding Tools

Published Date of resource:
28 lst_Sep 2017

Share to:
Pripomoček za podajanje povratne informacije (učitelja ali sošolca) je bil oblikovan pri pouku slovenščine. Uporabljamo ga kot oceno pogajalnega pogovora na podlagi vnaprej postavljenih kriterijev. Drugi del orodja poda dobre in slabe strani učenčevega komuniciranja in mu s tem poda podlago za nadaljnje izboljšanje njegove veščine komuniciranja.
File Name
File type
Pogajalni pogovor
pdf

Ali sem napredoval pri kritičnem mišljenju?

Orodje je namenjeno preverjanju napredovanja pri razvijanju veščine kritičnega mišljenja.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Geography
Author of resource: Marjeta Teraž (OŠ Sava Kladnika Sevnica)

Kako sem sodeloval v skupini in kaj sem prispeval k oblikovanju predloga?

Z orodjem učenci razvijajo sposobnost sodelovanja in komuniciranja pri delu v skupini.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Geography
Author of resource: Tjaša Bevc (OŠ Ruše)

Merim in se gibljem

Orodje je namenjeno dijakom za vrednotenje uspešnosti pridobljenega znanja skozi celotno šolsko leto.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Physics
Author of resource: Miran Tratnik (Gimnazija Nova Gorica)
PROJECT FUNDING
Eu
          
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The ATS2020 project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
CONTACT US
 Cyprus Pedagogical Institute
     40 Macedonia Avenue, 2238 Latsia
     P.O.Box 12720, 2252 Nicosia, Cyprus
  info@ats2020.eu
  +357 22 402300