Author of resource:
Špela Frantar (Gimnazija Bežigrad)

Keywords:
competences & skills evaluation formative assessment knowledge scaffolding tool self-assessment

Resource Viewed:
858 View

Language:
SL

Age Group:
12-15, 15-18

Education Level:
Lower secondary, Upper secondary

Focus:
Communication and collaboration

Media Format:

Resource Use:
Teacher Assessment

Use of Terms:
Free to use, share or modify

Ocenjevalni kriterij za zgodovinsko domače branje

Category:
Scaffolding Tools

Published Date of resource:
28 lst_Sep 2017

Share to:
Orodje predstavlja ocenjevalni kriterij za zgodovinsko domače branje, ki je bilo oblikovano za ocenjevanje doseženega znanja dijakov. Tabela oz. orodje je namenjeno učiteljem, ki s pomočjo kriterijev uspeha in opisnikov posameznih kriterijev ocenijo dijakovo znanje. Na podlagi točkovnika učitelj poda svoje mnenje oz. komentar k točkovniku ter predloge za izboljšave, s čimer dijaki pridobijo informacijo oz. oceno svojega znanja ter predloge za izboljšanje svojega znanja.
File Name
File type
Ocenjevalni kriterij za zgodovinsko domače branje
pdf

Kaj vem o atomu?

Orodje je bilo oblikovano pri pouku kemije in je namenjeno učencem za ugotavljanje njihovega predznanja o zgradbi atoma.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Author of resource: Eva Merhar (OŠ Stara Cerkev

Ali sem napredoval pri kritičnem mišljenju?

Orodje je namenjeno preverjanju napredovanja pri razvijanju veščine kritičnega mišljenja.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Author of resource: Marjeta Teraž (OŠ Sava Kladnika Sevnica)

Vrstniške povratne informacije

Delovna lista sta namenjena dajanju vrstniških povratnih informacij po opravljenem nastopu skupin na predhodno oblikovanih kriterijev uspešnosti za nastopanje.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Author of resource: Maja Urlep (Srednja ekonomska šola Maribor)
PROJECT FUNDING
Eu
          
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The ATS2020 project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
CONTACT US
 Cyprus Pedagogical Institute
     40 Macedonia Avenue, 2238 Latsia
     P.O.Box 12720, 2252 Nicosia, Cyprus
  info@ats2020.eu
  +357 22 402300