Author of resource:
Tjaša Bevc (OŠ Ruše)

Keywords:
autonomous learning competences & skills cooperation formative assessment scaffolding tool self-assessment

Resource Viewed:
1369 View

Language:
SL

Age Group:
12-15

Education Level:
Upper primary

Focus:
Communication and collaboration

Media Format:

Subject Area:
Official language

Resource Use:
Student self-assessment, Student peer-assessment

Use of Terms:
Free to use, share or modify

Kako sem sodeloval v skupini in kaj sem prispeval k oblikovanju predloga?

Category:
Scaffolding Tools

Published Date of resource:
28 lst_Sep 2017

Share to:
Namen naloge oz. orodja je sodelovanje in komuniciranje učencev pri delu v skupini in s tem doseganje zastavljenih ciljev (postavitev učilnice v naravi in oblikovanje foruma). Pri tem učenec nadgrajuje svoje veščine sodelovanja in komuniciranja, ki jih na koncu ovrednoti in s tem pridobi informacijo kaj je skozi nalogo dosegel in kaj še mora doseči.
File Name
File type
Kako sem sodeloval v skupini in kaj sem prispeval k oblikovanju predloga?
pdf

Ali sem napredoval pri kritičnem mišljenju?

Orodje je namenjeno preverjanju napredovanja pri razvijanju veščine kritičnega mišljenja.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Geography
Author of resource: Marjeta Teraž (OŠ Sava Kladnika Sevnica)

Vrstniške povratne informacije

Delovna lista sta namenjena dajanju vrstniških povratnih informacij po opravljenem nastopu skupin na predhodno oblikovanih kriterijev uspešnosti za nastopanje.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Author of resource: Maja Urlep (Srednja ekonomska šola Maribor)

Pogajalni pogovor

Vprašalnik lahko uporabimo kot pripomoček za podajanje povratne informacije (učitelja ali sošolca) po izkušnji učenčevega komuniciranja.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Official language
Author of resource: Gabi B. Blokar (OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica)
PROJECT FUNDING
Eu
          
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The ATS2020 project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
CONTACT US
 Cyprus Pedagogical Institute
     40 Macedonia Avenue, 2238 Latsia
     P.O.Box 12720, 2252 Nicosia, Cyprus
  info@ats2020.eu
  +357 22 402300