Author of resource:
Maja Urlep (Srednja ekonomska šola Maribor)

Keywords:
assessment competences & skills cooperation formative assessment giving_opinion scaffolding tool self-assessment

Resource Viewed:
1097 View

Language:
SL

Age Group:
15-18

Education Level:
Lower secondary, Upper secondary

Focus:
Communication and collaboration

Media Format:

Subject Area:
Geography

Resource Use:
Student self-assessment, Student peer-assessment

Use of Terms:
Free to use, share or modify

Vrstniške povratne informacije

Category:
Scaffolding Tools

Published Date of resource:
28 lst_Sep 2017

Share to:
Delovna lista sta namenjena dajanju vrstniških povratnih informacij po opravljenem nastopu skupin na predhodno oblikovanih kriterijev uspešnosti za nastopanje. Drugi del je namenjen učencu za samorefleksijo njegovih veščin po izvedenem nastopu.
File Name
File type
Vrstniške povratne informacije
pdf

AUSTRALIA - What do you already know about Australian...

Orodje je oblikovano za preverjanje učenčevega predznanja o Avstraliji.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Foreign language
Author of resource: Nataša Novak (OŠ Franceta Prešerna Črenšovci)

Zgradimo piramido

Dejavnost lahko uporabimo kot izhodiščno izkušnjo, na osnovi katere učenci ocenijo trenutno razvitost veščin sodelovanja.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Physics
Author of resource: Ines Celin (OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica)

Kako sem sodeloval v skupini in kaj sem prispeval k oblikovanju predloga?

Z orodjem učenci razvijajo sposobnost sodelovanja in komuniciranja pri delu v skupini.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Geography
Author of resource: Tjaša Bevc (OŠ Ruše)
PROJECT FUNDING
Eu
          
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The ATS2020 project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
CONTACT US
 Cyprus Pedagogical Institute
     40 Macedonia Avenue, 2238 Latsia
     P.O.Box 12720, 2252 Nicosia, Cyprus
  info@ats2020.eu
  +357 22 402300