Author of resource:
Alja Pešak (OŠ Matije Čopa, Kranj)

Keywords:
autonomous learning competences & skills scaffolding tool

Resource Viewed:
778 View

Language:
SL

Age Group:
12-15, 09-12

Education Level:
Upper primary

Focus:
Information literacy, Autonomous learning

Media Format:

Subject Area:
Official language

Resource Use:
Student self-assessment

Use of Terms:
Free to use, share or modify

Kako bom dosegel/-la zastavljene cilje glede veščine dela z viri

Category:
Scaffolding Tools

Published Date of resource:
28 lst_Sep 2017

Share to:
Učenec s pomočjo orodja načrtuje strategije za doseganje zastavljenih ciljev, s katerimi bo izboljšal svojo veščino dela z viri. Kot končni rezultat celotne poti učenec poda izdelke, s katerimi dokaže, da je dosegel svoje zastavljene cilje.

Postavljanje hipotez

Orodje za izboljšanje veščine postavljanja hipotez je namenjeno učencem za pridobivanje novega znanja, samoevalvacijo in nadaljnjega razvijanja veščine.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Natural science , History , Chemistry , Biology , Geography , Physics
Author of resource: Janina Žorž (Gimnazija Nova Gorica)

Ali sem napredoval pri kritičnem mišljenju?

Orodje je namenjeno preverjanju napredovanja pri razvijanju veščine kritičnega mišljenja.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Geography
Author of resource: Marjeta Teraž (OŠ Sava Kladnika Sevnica)

Semafor

Delovni list za samoevalvacijo je bil oblikovan pri pouku slovenščine in omogoča učencu vrednotenje lastnega dela.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Official language
Author of resource: Marijana Klemenčič Glavica (Gimnazija Bežigrad)
PROJECT FUNDING
Eu
          
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The ATS2020 project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
CONTACT US
 Cyprus Pedagogical Institute
     40 Macedonia Avenue, 2238 Latsia
     P.O.Box 12720, 2252 Nicosia, Cyprus
  info@ats2020.eu
  +357 22 402300