Author of resource:
Jasmina Velikanje (Gimnazija Idrija)

Keywords:
autonomous learning competences & skills foreign_language learning cycle meaning of words scaffolding tool self-assessment

Resource Viewed:
1094 View

Language:
SL

Age Group:
12-15, 15-18

Education Level:
Lower secondary, Upper secondary

Focus:
Autonomous learning

Media Format:

Subject Area:
Official language

Resource Use:
Student self-assessment

Use of Terms:
Free to use, share or modify

Kako spreten/-na sem pri veščini dela z izbranim virom - slovarjem?

Category:
Scaffolding Tools

Published Date of resource:
10 Oct. 2017

Share to:
Orodje za izboljšanje veščine dela s slovarjem pri nemškem jeziku je namenjeno učencem, da razmislijo in izboljšajo veščino uporabe slovarjev pri učenju nemščine. Orodje jih spodbudi k oceni trenutnega načina uporabe slovarja ter jim obenem ponudi možnost širjenja znanja o uporabi slovarja. Obenem pa jim ponudi različne možnosti zapisa iskalnih pojmov/zapisov. S tem orodje učence omogoča izboljšanje njihovega načina uporabe slovarjev ter uporabe pojmov in zapisov iz slovarja.

Ali sem napredoval pri kritičnem mišljenju?

Orodje je namenjeno preverjanju napredovanja pri razvijanju veščine kritičnega mišljenja.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Geography
Author of resource: Marjeta Teraž (OŠ Sava Kladnika Sevnica)

Kako sem sodeloval v skupini in kaj sem prispeval k oblikovanju predloga?

Z orodjem učenci razvijajo sposobnost sodelovanja in komuniciranja pri delu v skupini.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Geography
Author of resource: Tjaša Bevc (OŠ Ruše)

Semafor

Delovni list za samoevalvacijo je bil oblikovan pri pouku slovenščine in omogoča učencu vrednotenje lastnega dela.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Official language
Author of resource: Marijana Klemenčič Glavica (Gimnazija Bežigrad)
PROJECT FUNDING
Eu
          
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The ATS2020 project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
CONTACT US
 Cyprus Pedagogical Institute
     40 Macedonia Avenue, 2238 Latsia
     P.O.Box 12720, 2252 Nicosia, Cyprus
  info@ats2020.eu
  +357 22 402300