Author of resource:
Janina Žorž (Gimnazija Nova Gorica)

Keywords:
autonomous learning competences & skills knowledge scaffolding tool self-assessment

Resource Viewed:
1509 View

Language:
SL

Age Group:
12-15, 15-18

Education Level:
Lower secondary, Upper secondary

Focus:
Information literacy, Autonomous learning, Communication and collaboration

Media Format:

Subject Area:
Geography

Resource Use:
Student self-assessment

Use of Terms:
Free to use, share or modify

Postavljanje hipotez

Category:
Scaffolding Tools

Published Date of resource:
28 lst_Sep 2017

Share to:
Orodje zasnovano za izboljšanje veščine postavljanja hipotez je namenjeno učencem in jih vodi skozi celoten proces pridobivanja novega znanja postavljanja hipotez in jim obenem omogoča samoevalvacijo njihovega znanja ter nadaljnjega razvijanja veščine.
File Name
File type
Postavljanje hipotez
pdf

Kako spreten/-na sem pri veščini dela z izbranim virom - slovarjem?

Orodje omogoča učencem oceno njihove veščino uporabe slovarjev pri učenju nemščine ter možnost za izboljšanje veščine.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Foreign language
Author of resource: Jasmina Velikanje (Gimnazija Idrija)

Ali sem napredoval pri kritičnem mišljenju?

Orodje je namenjeno preverjanju napredovanja pri razvijanju veščine kritičnega mišljenja.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Geography
Author of resource: Marjeta Teraž (OŠ Sava Kladnika Sevnica)

Kako sem sodeloval v skupini in kaj sem prispeval k oblikovanju predloga?

Z orodjem učenci razvijajo sposobnost sodelovanja in komuniciranja pri delu v skupini.

Language: Slovenian
Media: Pdf
Subject Area: Geography
Author of resource: Tjaša Bevc (OŠ Ruše)
PROJECT FUNDING
Eu
          
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The ATS2020 project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
CONTACT US
 Cyprus Pedagogical Institute
     40 Macedonia Avenue, 2238 Latsia
     P.O.Box 12720, 2252 Nicosia, Cyprus
  info@ats2020.eu
  +357 22 402300