Author of resource:
Arja Pihlaja & Anne Rongas

Keywords:
learning design

Resource Viewed:
902 View

Language:
FI

Age Group:
09-12

Country:

Education Level:
Lower primary

Focus:
ePortfolio, Creativity and innovation , Communication and collaboration

Learning Platform:
Other

Subject Area:
Physical education, Natural science, Computer science, Official language

Use of Terms:
Free to use or share

Alakoulusta yläkouluun

Category:
Learning Designs

Published Date of resource:
19 Apr. 2018

Share to:
Kuudennen luokan opetussuunnitelmasta valikoitui teema: vaikuttaminen. Aiheen yleisen käsittelyn jälkeen siirryttiin miettimään oppilaiden omaa arjen elämää. Osa arjen elämässä vaikuttamista liittyy toimintaympäristön tuntemiseen ja tietoon siitä, keihin ihmisiin voi ottaa yhteyttä missäkin asiassa. Kuudesluokkalaisilla oli seuraavana syksynä edessä siirtyminen uuteen evakkotiloissa toimivaan kouluun. Projekti syntyi tehostetun tuen tarpeesta helpottaa siirtymistä tiloiltaan varsin hajautettuun yläkouluun. Projektiin oppiaineista liittyivät yhteiskuntaoppi, liikunta, ympäristöoppi ja äidinkieli. Yhteistyökumppaneiksi saatiin yläkoulun matematikan opettaja, kouluterveydenhoitaja ja liikunnanopettajat. Oppilaat kävivät haastattelemassa tulevan koulun aikuisia. Haastattelut videoitiin. Samalla selvitettiin kartalta, mistä mikäkin paikka löytyy ja kuinka niihin kuljetaan. Lopputuotoksena syntyi sähköinen kartta, johon kerättiin useissa eri toimipaikoissa evakossa toimivan yläkoulun opetustilat ja opiskelijoiden käyttämät kuljetukset ja oppilashuollon eri palvelut. Kartta julkaistiin yläkoulun sivuille. Lisäksi järjestettiin ihmisten kohtaamista kutosten järjestämillä messuilla, joille yhteistyökumppanit osallistuivat. Rastipisteillä pääsi tutustumaan niin aikuisiin, oppilaisiin kuin yläkoulun käytäntöihin. Laaja-alaisista osaamisista projektissa harjoitusta tuli TVT -taitoihin, monilukutaitoon ja vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoihin. Työskentelyprosessi oli oppilaslähtöinen ja heidän omaan ideointiinsa perustuva.
File Name
Infokartta yläkoulusta
PROJECT FUNDING
Eu
          
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
The ATS2020 project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
CONTACT US
 Cyprus Pedagogical Institute
     40 Macedonia Avenue, 2238 Latsia
     P.O.Box 12720, 2252 Nicosia, Cyprus
  info@ats2020.eu
  +357 22 402300